Mặt trận

Những thành tựu của tỉnh Hưng Yên đạt được có sự đóng góp rất lớn của MTTQ

Tuấn Minh - Đức Sơn 19/06/2024 19:07

Chiều 19/6, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lần thứ 14, khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Quách Thị Hương - Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị.

dscn0160(1).jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo các hoạt động của công tác Mặt trận. Kịp thời ban hành các văn bản để triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2024; tổ chức thực hiện hoàn thành 4/8 chỉ tiêu cơ bản đề ra năm 2024.

MTTQ phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Hưng Yên.

Tích cực tham gia công tác GPMB, công tác tham gia sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

Công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Công tác cứu trợ và các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người rủi ro, người có hoàn cảnh khó khăn được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện với nhiều kết quả nổi bật.

dscn0171.jpg
Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị.

Điểm nhấn là công tác thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình gặp rủi ro; thăm, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đáp Giáp Thìn 2024, được các cấp, các ngành và Nhân dân đánh giá cao.

Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã tham mưu Ban vận động trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh số tiền 348,3 triệu đồng, cùng với ngân sách tỉnh tặng quà 100% hộ nghèo (tương ứng 3.483 hộ). Hỗ trợ các tổ chức thành viên 88,5 triệu đồng để tặng quà hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

MTTQ triển khai hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hưng Yên để hỗ trợ xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ gia đình chính trên địa bàn toàn tỉnh có khó khăn về nhà ở tổng số tiền hỗ trợ là 16 tỷ đồng...

MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở.

MTTQ các cấp tổ chức giám sát thông qua các hình thức được 916 cuộc. Công tác phản biện xã hội được MTTQ các cấp quan tâm, chú trọng, tổng số văn bản gửi đến MTTQ các cấp yêu cầu phản biện, tham gia góp ý của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp là 297 văn bản.

Công tác củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, công tác thi đua khen thưởng, công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực.

dscn0143.jpg
Bà Quách Thị Hương - Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên khóa 15, báo cáo phương án nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Những thành tựu của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội có sự đóng góp rất lớn của MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Trần Quốc Toản đề nghị MTTQ các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng thời, MTTQ các cấp tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các chức sắc, tôn giáo, đoàn kết đồng bào các tôn giáo. Kịp thời nắm bắt tình hình xã hội, những vấn đề Nhân dân quan tâm. Tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tới cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các Cuộc vận động, Phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phong trào “xây dựng khu dân cư 3 không”. Tập trung nguồn lực từ Quỹ “vì người nghèo” các cấp và các nguồn xã hội hóa hỗ trợ người nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển sản xuất, chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho người nghèo với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, theo dõi, giám sát việc giải quyết và trả lời công dân theo quy định.

dscn0175.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Quách Thị Hương - Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2024, cùng với việc vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trọng tâm là tham gia giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh. Chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ các cấp.

MTTQ các cấp đã phát động Phong trào thi đua sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Đến nay, trong toàn tỉnh đã xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho người có công và người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên Quách Thị Hương nhấn mạnh, những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 rất cụ thể, đòi hỏi đội ngũ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở phải tích cực phát huy trí tuệ, chủ động hơn nữa, phối hợp để tổ chức thành công nhiệm vụ đề ra. Góp phần xứng đáng vào thành công chung của tỉnh, của các địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân dành cho Mặt trận. Trước mắt, từ đây đến Đại hội, MTTQ các cấp cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia vào Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, đảm bảo trang trọng, tạo hiệu ứng tốt trong các tầng lớp Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những thành tựu của tỉnh Hưng Yên đạt được có sự đóng góp rất lớn của MTTQ