Ninh Thuận sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm

18/07/2018 18:07

Sáng 18/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị (lần thứ 8 khóa IX) sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Ninh Thuận sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm

Ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, công tác Mặt trận có nhiều đổi mới, cùng với các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được phát động sâu rộng đến từng khu dân cư và toàn dân, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” luôn thực hiện đạt nhiều kết quả cả trong nhận thức lẫn hành động; Công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo cho người nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả.

MTTQ các cấp đã vận động “Quỹ vì người nghèo” được trên 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây mới 366 căn nhà trị giá 2,52 tỷ đồng; Tiến hành tổng kết giai đoạn I Đề án 406/ĐA “hỗ trợ đồng bào nghèo huyện Bác Ái thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình hỗ trợ bò giống, đến nay đã giúp cho các hộ nghèo trong tỉnh 1.000 con bò cái giống.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được các cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tập trung đẩy mạnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua của đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Công tác quảng bá sản phẩm đặc thù, chất lượng của tỉnh được chú trọng.. Qua đó, đã từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức, thói quen của người tiêu dùng, ưu tiên mua sắm hàng Việt.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các Đoàn thể được triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả. Nổi bật là đã đăng cai tổ chức Hội nghị tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” thuộc Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh Miền Đông Nam bộ năm 2018. Qua hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về thực trạng, các mô hình hay và những kinh nghiệm, giải pháp thiết thực; đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh trong thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, có đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong các thành phần xã hội, các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người nâng cao nhận thức hơn nữa về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong tình hình mới. Nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc và trước các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Ninh Thuận sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm  - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Chú trọng nâng chất lượng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền

Tập trung quán triệt trong hệ thống MTTQ tỉnh các văn bản chỉ đạo của Đảng và hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2014. Đồng thời thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ các cấp trong tỉnh theo tinh thần Kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Hội nghị cũng đã thống nhất cho thôi tham gia 4 ủy viên và cử bổ sung, thay thế 6 uỷ viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Xuân Hiếu - Phạm Trí

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Thuận sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO