Chính trị

Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội

Việt Thắng 02/05/2024 18:13

Ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội.

z5402320704945_256294c435860bf21d7e921fff3b88d9.jpg
Ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội cho đến khi kiện toàn Chủ tịch Quốc hội.

Chiều 2/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành Thông báo số 3568/TB-TTKQH thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội