Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn

Nguyễn Phượng 23/11/2021 13:35

Ngày 23/11, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn. Đây là cuộc thi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với báo Lao Động, Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện.

Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi họp báo.
Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi họp báo.

Theo đó, cuộc thi diễn ra trong 2 năm. Thời hạn nhận bài từ tháng 11.2021 đến hết tháng 8.2023. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến vào quý IV.2023 - dịp Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tác phẩm tham dự Cuộc thi bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn và sẽ được lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Lao Động và Hội Nhà văn Việt Nam. Tổng giải thưởng chính thức của Cuộc thi lên tới khoảng 2,5 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao một số giải chuyên đề khác. Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo của cuộc thi gồm những nhà văn có uy tín chuyên môn của Hội Nhà văn Việt Nam, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao sáng kiến tổ chức Cuộc thi của Báo Lao Động. Theo ông Hiểu, trong nhiều năm qua, mảng đề tài văn học viết về người lao động, công nhân, Công đoàn, nhất là những người lao động di cư làm việc tại các khu công nghiệp, cuộc sống người lao động trước tác động của dịch Covid-19… còn rất thiếu. Qua đó thấy được đây là một mảng đề tài phong phú. Người công nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã rất khác. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cũng đang nỗ lực đổi mới để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò của mình đối với đoàn viên, người lao động.

Cùng với việc thúc đẩy phong trào sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn, việc tổ chức Cuộc thi còn góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, là hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị, về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, triển khai tinh thần, nhiệm vụ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

“Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hy vọng thông qua các tác phẩm văn học giúp xã hội nhìn nhận đầy đủ, chia sẻ và thấu hiểu đời sống, vai trò, vị trí của người công nhân và giai cấp công nhân trong bối cảnh tình hình mới; đánh giá đúng vai trò, đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với người lao động và đất nước”, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn