Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến

Thái Nhung 17/03/2023 17:51

Ngày 17/3, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã họp báo thông tin về công tác tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" vào ngày 21/3 tới.

Ban tổ chức họp báo thông tin về hội thảo.

Hội thảo là một trong những hoạt động nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với các nguồn lực để xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Đồng thời, để triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành uỷ về việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và nhiều văn kiện quan trọng khác của Trung ương và Thành phố về huy động nguồn lực, trong đó có nguồn lực về văn hóa. Đồng thời xác định rõ nội hàm, đặc tính và giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội; vấn đề khoa học và thực tiễn về các nội dung văn hiến, văn minh, hiện đại trong quá trình phát triển Thủ đô Hà Nội; Đề xuất các giải pháp phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; nghiên cứu, tiếp tục làm rõ các luận cứ khoa học và hực tiễn trong huy động, sử dụng, phát huy nguồn lực giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, định hình về triết lý phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa Thăng Long – Hà Nội, coi văn hóa là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển Thủ đô Hà Nội.

Ban tổ chức hội thảo xác định và lựa chọn 4 nội dung tiêu biểu, nhằm tập trung nhiều bài tham luận chất lượng để thảo luận trong diễn đàn khoa học này, bao gồm: Văn hoá Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”: phân tích, làm rõ giá trị, đặc điểm của văn hóa Thăng Long – Hà Nội, nhấn mạnh văn hoá văn minh, thanh lịch Người Hà Nội; nội hàm “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; nguồn lực văn hoá Thăng Long – Hà Nội: nhận diện các nguồn lực văn hoá của Thủ đô; trong đó bao gồm các nguồn vốn xã hội, các vấn đề về con người Hà Nội; Hà Nội – Thủ đô di sản, Thành phố sáng tạo, khát vọng phát triển: đánh giá các giá trị và các giải pháp để bảo tồn phát huy, phát triển giá trị của Thủ đô di sản; đặc biệt thông qua việc phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo”. Và các điều kiện, nhiệm vụ, giải pháp huy động huy động nguồn lực để phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”: vấn đề phát triển công nghiệp văn hoá, một số vấn đề cụ thể cần ưu tiên tập trung trong huy động giá trị và nguồn lực văn hóa để phát triển Thủ đô (các công trình văn hóa, quy hoạch, kiến trúc, thiết chế văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, tác phẩm nghệ thuật…).

Ngoài ra, nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội, hội thảo tổ chức không gian trưng bày một số sản phẩm nghề truyền thống đặc trưng của Hà Nội như: gỗ mỹ nghệ, khảm trai, gốm Bát Tràng, tranh Hàng Trống…; không gian trưng bày các ấn phẩm văn hóa của Thủ đô Hà Nội; không gian trưng bày các mũi tên đồng khai quật từ Thành Cổ Loa của Bảo tàng Lịch sử; trình bày và trình diễn bộ sản phẩm mô phỏng Nỏ thần của Vua An Dương Vương.

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 21/3 tại Hà Nội được hy vọng đem đến cách nhìn nhận khoa học và thực tế, cách tiếp cận về nguồn lực văn hóa và những giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, khơi dậy niềm tự hào trong thế hệ những người Hà Nội hôm nay, để cùng chung tay xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến