Phụ nữ cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số

N. Phượng 27/11/2019 07:00

Ngày 26/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo “An toàn với phụ nữ cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số”.

Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, Việt Nam đang trong giai đoạn cuối của thời kỳ cơ cấu dân số vàng, bước đầu vào giai đoạn già hóa và cần phải có kế hoạch để ứng phó với việc già hóa dân số. Dự báo đến năm 2030, người cao tuổi Việt Nam chiếm 17% và năm 2050 là 25%. Các chuyên gia đánh giá, già hóa dân số, tuổi thọ trung bình của người dân cao phản ánh sự tiến bộ của y học và đời sống cải thiện nhưng chúng ta cũng cần thích ứng với già hóa dân số với các vấn đề cần có giái pháp về chính sách: già hóa dân số với tăng trưởng kinh tế; già hóa dân số với an sinh xã hội và chăm sóc y tế; các mô hình chăm sóc và phát huy vai trò và chăm sóc người cao tuổi dựa vào gia đình và cộng đồng.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, thích ứng với già hóa dân số nói chung và phụ nữ cao tuổi nói riêng, không chỉ là giải quyết vấn đề của người cao tuổi mà cần có chính sách tiếp cận toàn diện, theo vòng đời để chuẩn bị cho giai đoạn dân số già. Các nỗ lực hướng tới trước mắt nhằm thay đổi cách nhìn về người cao tuổi. Cần thiết phải có số liệu được phân tách theo tuổi, giới tính và các đặc trưng khác về già hóa dân số, tác động của già hóa và nhu cầu của các nhóm dân số. Đồng thời, chia sẻ, học tập kinh nghiệm và giải pháp thích ứng với già hóa dân số để tạo môi trường sống thân thiện đối với người cao tuổi trên cơ sở nâng cao sức khỏe, thu nhập, việc làm và đào tạo đối với người cao tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phụ nữ cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số