Quảng Bình: 464 mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Quảng Nghĩa 18/06/2020 15:13

Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã xây dựng mới 60 mô hình và duy trì có hiệu quả 404 mô hình điểm về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ban CTMT, các đoàn thể và tổ tự quản thôn Tân Phú (xã Quang Phú, Đồng Hới) kí cam kết xây dựng “KDC tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường biển” năm 2020.

Ngày 18/6, thông tin từ Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường trực Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, Mặt trận các cấp đã xây dựng mới 60 mô hình và duy trì có hiệu quả 404 mô hình điểm về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Mặt trận các cấp ở Quảng Bình đã triển khai các mô hình như: "Hỗ trợ thoát nghèo có địa chỉ”, “Đường hoa đô thị”, “Camera giám sát an ninh trật tự”, “Nói không với chất cấm trong sản xuất và chế biến”, “Gần dân, sát dân”, “Vườn kiểu mẫu”, “Làng quê đáng sống”; “Khu phố văn minh đô thị”, “Khu dân cư hài hòa xóa đói, giảm nghèo bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình”, “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông", "Khu dân cư thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phát huy vai trò của người có uy tín trong dòng họ trong việc tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật”, “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”…

Thông qua thực hiện các mô hình, người dân Quảng Bình đã nhận thức mình là chủ thể thực hiện và hưởng lợi nên tích cực tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng, ủng hộ hàng trăm nghìn ngày công, hàng trăm nghìn m2 đất; góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: 464 mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh