Quảng Nam: Điều chỉnh Dự án cảng cá Tam Quang 121 tỷ đồng

Tấn Thành - Chí Đại 21/09/2023 16:28

Ngày 21/9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 16, đề để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cảng cá Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, qua xem xét Tờ trình số 6242/TTr-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cảng cá Tam Quang (gộp Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) cảng cá Tam Quang vào Dự án cảng cá Tam Quang), Ban KTNS HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như: Tiểu dự án bồi thường GPMB cảng cá Tam Quang được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND huyện Núi Thành thực hiện tại Công văn số 1958/UBND-KTN ngày 6/5/2016 và Thông báo số 187/TB-UBND ngày 9/5/2016 để tạo mặt bằng kêu gọi đầu tư Dự án cảng cá Tam Quang và Cụm công nghiệp - Dịch vụ hậu cần nghề cá xã Tam Quang theo hình thức đối tác công - tư (PPP), nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh và huyện Núi Thành.

Một góc cảng cá Tam Quang.

Đến nay, công tác bồi thường GPMB đã hoàn thành với tổng kinh phí bồi thường là hơn 9,5 tỷ đồng. Dự án cảng cá Tam Quang được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại công văn số 56a/HĐNDTTHĐ ngày 24/3/2017 với tổng mức đầu tư là hơn 121 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện Dự án từ năm 2017 - 2020.

Thời điểm UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện tiểu dự án bồi thường, nội dung về bồi thường GPMB chưa được đề xuất để cập nhật vào tổng mức đầu tư của Dự án cảng cá Tam Quang và việc đề xuất thực hiện gộp Tiểu dự án bồi thường vào Dự án cảng cá Tam Quang chưa đảm bảo tính kịp thời.

Quang cảnh kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 10.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang, theo đó gộp tiểu dự án bồi thường GPMB cảng cá Tam Quang vào Dự án cảng cá Tam Quang nhằm đảm bảo quy định, đồng thời, điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2017 - 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Điều chỉnh Dự án cảng cá Tam Quang 121 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO