Quảng Nam: Giai đoạn 2023 - 2025 hỗ trợ xóa hơn 15.700 nhà tạm, nhà dột nát

Tấn Thành - Chí Đại 21/09/2023 10:33

Sáng 21/9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 16. Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cùng các Phó Chủ tịch HĐND đồng chủ trì kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó, có nhiều nội dung thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết nhằm khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh trong các tháng còn lại của năm 2023 và những năm tiếp theo, cụ thể như: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về xây dựng trụ sở Công an xã; Quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, bà Trương Thị Lộc, Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam đã đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 -2025.

Theo đó, đối với nhà ở người có công với cách mạng được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự đóng góp của các huyện, thị xã, thành phố; sự hỗ trợ kinh phí của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội và sự đóng góp của nhân dân… tỉnh Quảng Nam đã xây dựng mới và sửa chữa được 39.864 nhà (xây mới 11.689 nhà; sửa chữa 28.175 nhà), tổng kinh phí hỗ trợ 1.070,537 tỷ đồng. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức, đơn vị đã hỗ trợ 1.076 nhà tình nghĩa, tổng kinh phí hỗ trợ 51,393 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Lộc đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo bà Trương Thị Lộc, còn đối với nhà ở cho người nghèo, cận nghèo, qua khảo sát thực tế tại các huyện, thị xã, thành phố thì toàn tỉnh có 15.735 hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhà ở tạm, dột nát cần được hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở.

“Mục tiêu giai đoạn 2023-2025 hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 15.735 nhà. Đối với nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, người có với công cách mạng, thân nhân liệt sĩ của 18 huyện, thị xã, thành phố 6.774 nhà. Mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nâng cấp nhà ở đối với hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ của 18 huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng/1 nhà xây mới và 30 triệu đồng/1 nhà sửa chữa, nâng cấp;… với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng¸ từ nguồn huy động từ các quỹ an sinh, phúc lợi, từ nguồn vận động xã hội hóa;…”, bà Trương Thị Lộc nói.

Quang cảnh kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Theo chương trình kỳ họp này, sáng nay các đại biểu HĐND tỉnh nghe đại diện UBND tỉnh trình bày các nội dung như: Quy định nội dung hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025;…

Quảng Nam hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo.

Được biết, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra 2 ngày (từ ngày 21 đến ngày 22/9/2023).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Giai đoạn 2023 - 2025 hỗ trợ xóa hơn 15.700 nhà tạm, nhà dột nát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO