Mặt trận

Quảng Ninh: Kinh nghiệm quý từ Đại hội điểm

Ngọc Anh 18/05/2024 12:47

Thành công và kinh nghiệm từ Đại hội điểm là tiền đề quan trọng để các địa phương tổ chức tốt Đại hội MTTQ cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Vừa qua, trong tháng 4/2024, Ủy ban MTTQ TP Hạ Long và huyện Đầm Hà đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Đây cũng là 2 đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.
Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hạ Long nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Thành công và kinh nghiệm từ Đại hội điểm là tiền đề quan trọng để các địa phương khác trong toàn tỉnh làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII nhiệm kỳ 2024-2029.

Qua đánh giá kết quả sau tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chỉ ra, các địa phương cần quan tâm xây dựng báo cáo chính trị Đại hội có các chỉ tiêu cụ thể, xác định một số nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới phù hợp với Nghị quyết của Đảng bộ cấp huyện và tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, chú trọng xây dựng thật rõ các nhiệm vụ và giải pháp trong 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 – 2029.

“Báo cáo chính trị tại 2 Đại hội điểm được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng; đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện, có chất lượng về kết quả của nhiệm kỳ 2019-2024. Bên cạnh đó, các địa phương đã đặt ra được những nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung xây dựng và phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền để nhân dân vào cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực;… Đặc biệt tỉnh Quảng Ninh xác định Đại hội của Mặt trận là Đại hội của nhân dân. Vì vậy MTTQ các cấp trong tỉnh đã kêu gọi, vận động nhân dân cùng vào cuộc để xây dựng các nội dung trong báo cáo chính trị Đại hội theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó, góp phần khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh và phát huy trí tuệ trong nhân dân hiến kế xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Bà Vi Thị Tứ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Yên khẳng định: Sau khi tham dự 2 Đại hội điểm, chúng tôi cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm để góp phần hoàn thiện hơn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tiên Yên về một số nội dung như: Số lượng, thành phần tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội; tham luận tại Đại hội; công tác hiệp thương nhân sự tại Đại hội;… Trong đó, Tiên Yên đặc biệt chú trọng về Đề án nhân sự và báo cáo chính trị Đại hội không chỉ cần cụ thể, rõ ràng, chi tiết mà còn cần bám sát vào chủ đề của Đại hội cũng như tình hình thực tiễn của địa phương, mang bản sắc địa phương - nơi có nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống.

Rút kinh nghiệm từ 2 Đại hội điểm, bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cẩm Phả cho rằng, báo cáo chính trị Đại hội cần nhấn mạnh 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ mới đề ra, nhất là chương trình hành động 6 “xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc” có tác động mạnh mẽ tới tinh thần, đời sống nhân dân và nhân dân là chủ thể.

Bên cạnh đó, theo bà Phương, các tham luận tại Đại hội phải thể hiện quan điểm là ý chí của tập thể sau khi nghiên cứu kỹ văn kiện Đại hội nhất là báo cáo chính trị. Nội dung tham luận ngắn gọn, xúc tích, mang tính xây dựng đi thẳng vào vấn đề cần tham gia, nêu rõ biện pháp, giải pháp tham mưu để góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình hành động đề ra cho nhiệm kỳ mới, tránh tham luận là báo cáo thành tích.

Cũng về nội dung này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lưu ý tham luận Đại hội cần ngắn gọn, đi thẳng nội dung, đảm bảo trong chương trình của Đại hội có ít nhất 8 - 10 đại biểu đại diện cho các giai tầng xã hội, tổ chức thành viên, Mặt trận cấp xã tham gia tham luận.

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.
Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hạ Long nhiệm kỳ 2024-2029.

“Đặc biệt, để đạt được thành công của 2 Đại hội điểm nói riêng và toàn tỉnh nói chung cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trách nhiệm của cấp ủy và sự tạo điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt của chính quyền địa phương. Cùng với đó là sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân đã rất trách nhiệm chung sức để Đại hội đại biểu MTTQ các cấp trong tỉnh thành công tốt đẹp”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ cấp huyện trong toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành trước ngày 15/6. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Kinh nghiệm quý từ Đại hội điểm