Chính trị

Quảng Ninh: Ông Mai Vũ Tuấn làm Bí thư Thành uỷ Uông Bí

Đông Bắc 01/04/2024 22:16

Ngày 1/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố các quyết định điều động 7 lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Theo đó, ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh được điều động, phân công làm Bí thư Thành uỷ Uông Bí khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định điều động, phân công ông Mai Vũ Tuấn giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Uông Bí khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động, phân công làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX Quảng Yên được điều động làm Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định và chúc mừng các ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Phạm Hồng Biên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Ngô Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định và chúc mừng các ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Ngô Quang Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Phạm Thành Trung, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ninh được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Bùi Tuấn Anh, Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định và chúc mừng các ông Phạm Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Ông Mai Vũ Tuấn làm Bí thư Thành uỷ Uông Bí