Quy định mới về cấp sổ hồng chính thức có hiệu lực từ 20/5

PV 09/04/2023 09:23

Nghị định 10/2023 quy định những điểm mới liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chính thức áp dụng có hiệu lực từ 20/5.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; với nhiều điểm mới liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là sổ hồng).

Nghị định 10/2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 20/5 tới đây.

Quy định cụ thể về cấp sổ trên môi trường điện tử

Nhằm phục vụ việc chuyển đổi số, Nghị định 10 quy định cụ thể việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo hướng làm rõ: (i) Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; (ii) Trách nhiệm của người SDĐ, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, đối với địa phương có điều kiện hạ tầng kỹ thuật thì tiến hành tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp sổ hồng qua mạng thì cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

Trong khi đó, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại sổ.

Cấp sổ hồng cho condotel, resort villa

Theo Nghị định mới nêu trên, công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, về xây dựng, về kinh doanh BĐS thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm, theo khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai. Trường hợp dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì không quá 70 năm.

Hiện nay, Luật Du lịch 2017 quy định cơ sở lưu trú du lịch bao gồm khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, bãi cắm trại du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch khác.

Như vậy, Nghị định 10 sẽ là cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng có hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp sổ hồng cho loại hình bất động sản là căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa)...

Giấy tờ cần có khi cấp sổ hồng cho dự án không phải nhà ở

Nếu như hiện nay, Nghị định 43/2014 chỉ quy định về các loại giấy tờ cấp sổ với công trình xây dựng trong các dự án kinh doanh bất động sản là dự án phát triển nhà ở thì nay, Điều 1 Nghị định 10/2023 đã bổ sung quy định đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở.

Cụ thể, sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở TN&MT giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án, trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật).

Đồng thời, nộp bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; danh sách các tài sản (công trình, hạng mục công trình, phần diện tích của hạng mục công trình) gồm các thông tin tên của tài sản, diện tích đất, diện tích xây dựng sử dụng chung, sử dụng riêng của từng tài sản.

Sửa quy định về thẩm quyền cấp sổ hồng

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 37 Nghị định 43/2014 về thẩm quyền cấp sổ hồng trong trường hợp có đăng ký biến động, hoặc trường hợp đã được cấp sổ mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại sổ.

Theo đó, đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc cấp sổ hoặc xác nhận thay đổi vào sổ đã cấp đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp sổ hồng, xác nhận thay đổi vào sổ đã cấp.

Ngoài ra, đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì Sở TN&MT cấp sổ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. UBND cấp huyện cấp sổ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy định mới về cấp sổ hồng chính thức có hiệu lực từ 20/5