Quy định mới về điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Lan Hương 03/10/2021 14:05

Từ ngày 5/11 tới đây, quá trình thực hiện điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, không để xảy ra mất an toàn. Trong đó, định kỳ kiểm tra kết quả công tác rà phá bom mìn theo phương pháp xác suất, khối lượng diện tích kiểm tra không ít hơn 1% tổng số diện tích đã thi công.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 121/2021/TT-BQP về quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ. Theo đó, quy trình kỹ thuật này áp dụng đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ.

Thông tư nêu rõ, yêu cầu đối với hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ. Cán bộ, kỹ thuật viên đủ về số lượng, sức khỏe và được kiểm tra sức khỏe định kỳ, được đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo phương án thi công được phê duyệt.

Trang thiết bị kỹ thuật, bảo hộ lao động, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ dùng cho điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn phải đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ và đúng phương án thi công được phê duyệt; phải được kiểm tra, kiểm định theo định kỳ tại cơ sở kiểm định có thẩm quyền về tình trạng kỹ thuật.

Theo Thông tư đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ phải có giấy phép còn hiệu lực hoặc được cấp chứng chỉ năng lực theo quy định; kế hoạch, phương án kỹ thuật thi công, dự toán do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ yêu cầu về diện tích, độ sâu, hành lang an toàn trong rà phá bom mìn vật nổ; quy tắc an toàn trong điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy định mới về điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ