Chính trị

Sắp xếp vị trí việc làm để triển khai chính sách tiền lương mới

S.Tuyến 13/06/2024 09:29

Ngày 12/6, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM chủ trì buổi giám sát UBND TPHCM về việc thực hiện chương trình cải cách hành chính.

Tại buổi giám sát, các đại biểu trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng tài sản công, tinh giản biên chế… Trao đổi tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, với đô thị đặc biệt như TPHCM, việc giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập là rất khó khăn, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Mục tiêu của công tác sắp xếp là giảm chi ngân sách nhà nước nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đơn vị này và phục vụ tốt cho người dân. Vì vậy, TPHCM đã kiến nghị Trung ương xem xét mục tiêu kép, là vừa giảm các đầu mối nhỏ lẻ vừa tăng tính tự chủ cho các đơn vị…

Còn về thi tuyển chức danh lãnh đạo, ông Hoan cho biết, thành phố đã thi tuyển lãnh đạo cấp phòng của các cơ quan, quận, huyện; sắp tới sẽ triển khai thi tuyển lãnh đạo cấp sở. Dự kiến sẽ thi tuyển phó giám đốc của 3 sở.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận nỗ lực của UBND TPHCM trong thực hiện cải cách hành chính nói chung, cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ nói riêng. Tuy nhiên, Chỉ số cải cách hành chính 2 năm qua có tăng về thứ hạng nhưng chưa đạt như mong muốn và chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM đề ra.

Thời gian tới, HĐND TPHCM đề nghị UBND thành phố khẩn trương hoàn thành và triển khai Đề án xây dựng nền công vụ hoạt động hiệu lực hiệu quả giai đoạn năm 2024-2030. Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Đồng thời, sớm có hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Đây cũng là cơ sở để xây dựng đề án vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các đơn vị.

Về sắp xếp đơn vị hành chính công lập, đề nghị UBND thành phố tập trung thực hiện đảm bảo các đơn vị hoạt động hiệu quả vừa đảm bảo chỉ tiêu chung của thành phố. Phấn đấu tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính; giảm 10% số lượng đơn vị và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Việc tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập phụ thuộc vào đề án sử dụng tài sản công, nhưng hiện nay thành phố đang chậm phê duyệt làm ảnh hưởng chung đến tiến độ tinh giản biên chế, sắp xếp. Vì vậy Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND thành phố trong quá trình thực hiện cần gắn với tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi triển khai đề án sử dụng tài sản công để đáp ứng yêu cầu thực tế, vừa đảm bảo quy định pháp luật.

“Cần đánh giá đúng, thực chất kết quả thực hiện chính quyền đô thị, nhất là vai trò, trách nhiệm của chủ tịch UBND quận, phường khi không còn tổ chức HĐND. Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất điều chỉnh những nội dung phân cấp, ủy quyền không còn phù hợp với thực tiễn và tăng cường phân cấp, ủy quyền cho các sở, ngành, địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội khóa XV” - Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh và đề nghị UBND thành phố cũng cần quan tâm nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng đề án vị trí việc làm; đẩy nhanh tiến độ thẩm định đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị làm cơ sở để triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sắp xếp vị trí việc làm để triển khai chính sách tiền lương mới