Sớm trình Bộ Chính trị Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

M.Loan 06/04/2023 18:05

Đó là khẳng định của ông Trần Tuấn Anh trong buổi làm việc với tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu và Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ngày 6/4, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và khảo sát tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam-PVN) về Đề án “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu

Cùng chủ trì buổi làm việc có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự có một số lãnh đạo, đại diện một số bộ, ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án và lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành của Bà Rịa- Vũng Tàu. Cuộc làm việc nhằm phục vụ công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 41. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về một số nhóm vấn đề quan trọng của Nghị quyết 41.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong trong việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 41. Bà Rịa - Vũng Tàu luôn chú trọng đến việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dầu khí tại tỉnh gắn với các quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên và phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan gắn với các cơ chế, chính sách cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án dầu khí…

Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh về sự phối hợp giữa ngành dầu khí mà trực tiếp là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với UBND tỉnh và các sở ngành; yêu cầu Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến các Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, làm rõ trong thời gian sớm nhất, theo chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành. Đối với phát triển điện gió ngoài khơi liên quan đến sự tham gia, đầu tư của một số doanh nghiệp dầu khí trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế Trung ương sẽ rà soát quy định liên quan để đề xuất tháo gỡ cho ngành dầu khí trong quá trình xây dựng Đề án theo hướng phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển và phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển điện gió ngoài khơi.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Trung ương

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao hoạt động của Petrovietnam đã có tác động trực tiếp, mạnh mẽ làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, cũng như sự tăng trưởng kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều địa phương khác. Cùng với đó, Petrovietnam tích cực góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và đoàn công tác khảo sát tại giàn trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Ông Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong Quý II năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn sớm báo cáo Bộ Chính trị về một số kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đặc biệt là tạo động lực về thể chế để Tập đoàn phát triển bền vững theo hướng là tập đoàn kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, năng lượng dầu khí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sớm trình Bộ Chính trị Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW