Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ GHPG Việt Nam

Vũ Mạnh 29/11/2022 16:17

Sáng ngày 29/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, hòa hợp, đoàn kết.

Quang cảnh phiên bế mạc.

Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, đã suy tôn Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tiếp tục suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Quang cảnh phiên họp thứ nhất Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX.

Cũng trong phiên bế mạc, Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết định hướng trong thời gian tiếp theo, toàn thể tăng ni, phật tử của Giáo hội sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” để thực hiện thành công 12 mục tiêu, chương trình đề ra. Trong đó, nêu cao kỷ cương, giới luật, gắn liền trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế; vững vàng kiên định trên con đường phụng sự theo lý tưởng: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX.
Phiên họp thứ nhất Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX.

Nghị quyết Đại hội kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời, chung tay cùng đồng bào và nhân dân cả nước phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.

Nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đề nghị ngay sau thành công của Đại hội, tất cả các ban, viện Trung ương, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương cần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về kết quả thành công của Đại hội; nghiên cứu, phổ biến nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức để xây dựng và triển khai chương trình hoạt động Phật sự của mình để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào thực tiễn.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ GHPG Việt Nam