Tăng cường đồng thuận xã hội thông qua Ngày hội Đại đoàn kết

Hanh Nguyên - Anh Tuấn 13/04/2023 12:15

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư” giai đoạn 2003- 2023. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên ở Hà Tĩnh tổ chức tổng kết.

Thời gian qua, các khu dân cư (KDC) ở huyện Can Lộc đã có nhiều hình thức sáng tạo trong tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC, cả về phần hội, phần lễ và chương trình hành động. Qua đó phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò tự quản ở các cộng đồng dân cư, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc...

Chương trình văn nghệ tại hội nghị.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội đã củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục cổ vũ truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội.

Từ đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào ở mỗi cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng dân cư. Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng sâu sát cơ sở và đời sống của người dân.

Can Lộc là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh tổ chức Tổng kết 20 năm "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" giai đoạn 2003-2023.

Ngày hội cũng góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.

Trong 20 năm qua, toàn huyện Can Lộc đã tổ chức được gần 4.000 ngày hội ở KDC với hơn 625.000 lượt người tham gia. Biểu dương và khen thưởng cho 1.856 tập thể chi đoàn, chi hội, tổ liên gia và 19.560 các nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngày vì người nghèo, phong trào khuyến học, khuyến tài quyên góp và ủng hộ xây dựng được 1.451 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng gần 60.000 suất quà trị giá hơn 19,7 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và nhiễm Covid - 19.

Huyện Can Lộc đã biểu dương, tặng thưởng Giấy khen của UBND huyện cho 18 tập thể KDC.

Hội nghị đã đánh giá và rút ra được nhiều kinh nghiệm hay để có những giải pháp nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các KDC trong thời gian tới.

Góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của quê hương Can Lộc, nâng cao chất lượng chiều sâu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng huyện nhà ngày càng vững mạnh, văn minh.

Thông qua hội nghị tổng kết, huyện Can Lộc đã biểu dương, tặng thưởng Giấy khen của UBND huyện cho 18 tập thể KDC đã có nhiều hình thức sáng tạo trong tổ chức Ngày hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường đồng thuận xã hội thông qua Ngày hội Đại đoàn kết