Tập trung thảo luận về Chương trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Phượng 12/05/2023 16:09

Ngày 12/5, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 34 (khoá XII). Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 34 (khoá XII).
Ông Nguyễn Đình Khang,Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 34 (khoá XII).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, theo chương trình, hội nghị kỳ này sẽ cho ý kiến vào 5 nội dung; đồng thời gợi mở một số vấn đề để các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch quan tâm trong quá trình thảo luận.

Về dự thảo lần 3 Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay, tại hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã có 77 ý kiến góp ý vào dự thảo 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Ngay sau hội nghị, Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã họp nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Điều lệ và tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn lấy ý kiến tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp.

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch dành thời gian nghiên cứu thật kỹ, thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo lần thứ 3 Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện, thực hiện các bước tiếp theo và tổ chức xin ý kiến Ban Chấp hành tại hội nghị lần thứ 14.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.

Về Danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương trong hệ thống Công đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, thực hiện Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị về chức danh, chức vụ lãnh đạo tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai kế hoạch nghiên cứu xây dựng danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương trong hệ thống Công đoàn; tổ chức 2 hội thảo và tập hợp ý kiến của đại biểu đề xuất bổ sung 77 nhóm chức danh tương đương.

Trên cơ sở nội dung dự thảo danh mục, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các uỷ viên thảo luận, cho ý kiến, đặc biệt là các điểm mới và các đề xuất khác để bộ phận soạn thảo tiếp thu, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Về Quy định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan công đoàn các cấp và Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, ban hành quy định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan công đoàn các cấp và quy định định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong công đoàn các cấp, để thực hiện thống nhất trong cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm luật phòng, chống tham nhũng, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã ban hành kế hoạch, xây dựng dự thảo quy định, tổ chức hội thảo 2 miền để lấy ý kiến các cấp công đoàn và xin ý kiến các ban cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Để có cơ sở tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy định, làm căn cứ thực hiện thống nhất trong hệ thống công đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến, tập trung vào các nội dung dự thảo quy định; một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, nhất là các vướng mắc về thẩm quyền theo một số văn bản quy định phân cấp hiện hành của Đảng; đảm bảo phù hợp với đặc thù của tổ chức công đoàn.

Về chương trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay, kỳ này Thường trực Đoàn Chủ tịch dự kiến sẽ tổ chức một số hoạt động cho đại biểu dự đại hội trước khi diễn ra khai mạc đại hội. Theo đó, sẽ tổ chức 8 đoàn đại biểu trao đổi, thảo luận với 8 chủ đề liên quan tới những vấn đề lớn, các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn được đề cập trong văn kiện Đại hội XIII công đoàn Việt Nam và tổ chức cho các đoàn đi nghiên cứu thực tế tại 8 địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung thảo luận về Chương trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO