Thanh Hóa: Vinh danh người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số

Nguyễn Chung 05/06/2023 13:57

Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) luôn gương mẫu đi đầu thực hiện, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những NCUT đã tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối trật tự an ninh, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 5/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị biểu dương NCUT tiêu biểu trong đồng bào các DTTS tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện Ủy ban MTTQ 11 huyện miền núi và 6 huyện miền xuôi có xã miền núi cùng 130 đại biểu đại diện cho 1.281 NCUT trên địa bàn toàn tỉnh đã về dự hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, bà Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định: Hội nghị là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên NCUT trong đồng bào các DTTS tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu trong lao động sản xuất, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định: Hội nghị là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên NCUT trong đồng bào DTTS tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu trong lao động sản xuất, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, tạo động lực mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.281 NCUT trong đồng bào các DTTS, trong những năm qua hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp thường xuyên và có nhiều đổi mới trong phương thức tiếp cận đối với đồng bào các DTTS nói chung, NCUT nói riêng, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền. Tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; quan tâm xây dựng, phát huy vai trò NCUT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, đội ngũ NCUT luôn gương mẫu đi đầu thực hiện, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh, chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc.

Tham gia có hiệu quả việc cảm hóa, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, duy trì và phát huy bản sắc văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vùng DTTS và miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương, bảo vệ biên cương Tổ quốc, nhiều NCUT đã tích cực trong việc vận động Nhân dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mô hình “Tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới”; chấp hành nghiêm túc quy chế biên giới... Tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; tích cực vận động con cháu trong gia đình, dòng họ tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu...

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, rất nhiều NCUT đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh vươn lên làm kinh tế, là những tấm gương có ảnh hưởng tích cực đến công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Nhiều NCUT đã góp công, góp sức, ủng hộ về vật chất, tài chính, đất đai và vận động Nhân dân tham gia hàng nghìn ngày công lao động, hiến hàng nghìn m2 đất làm đường, đóng góp hàng tỷ đồng làm đường bê tông giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương; cải tạo, xây dựng nhiều nhà văn hóa thôn, tu sửa phòng học, trạm y tế xã... tạo điều kiện cho địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM.

Ngoài ra, còn có rất nhiều tấm gương NCUT tiêu biểu trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ truyền dạy cho các thế hệ con cháu và cộng đồng các nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, chế biến lâm sản, truyền dạy các điệu khặp, ném còn, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy... Vận động bà con duy trì và phát triển các lễ hội, điệu hát, múa, nhạc cụ mang bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc...

Các điển hình NCUT trong đồng bào các DTTS phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các điển hình NCUT tiêu biểu trong đồng bào các DTTS đã trao đổi về những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân bảo vệ và phát triển rừng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ cột mốc biên giới; vận động bà con vươn lên phát triển kinh tế; giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa, các lễ hội của dân tộc; công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân giữ vững sự bình yên trong đời sống xã hội.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao vai trò của NCUT trong đồng bào DTTS và những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc miền núi những năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao vai trò của NCUT trong đồng bào các DTTS và những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc miền núi những năm qua. Để phát huy hơn nữa vai trò của NCUT trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ các cấp tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; động viên đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của tỉnh và cả nước.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đỗ Trọng Hưng; Linh mục Trần Xuân Mạnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho 120 cá nhân là NCUT.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ những NCUT; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng để NCUT hiểu và chủ động, tự giác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, đề nghị những NCUT trong đồng bào các DTTS được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo, tạo sức lan tỏa rộng khắp, dẫn dắt gia đình, người thân, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khu vực miền núi Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho 120 cá nhân là NCUT.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Vinh danh người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số