Thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Giao thông và nguyên Chủ tịch Thanh Hóa

10/09/2023 07:42

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách trong khi ông Nguyễn Đình Xứng bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Đình Xứng có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. (Nguồn: TTXVN).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định 1034, 1035/QĐ-TTg thi hành kỷ luật đối với ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định số 1034/QĐ-TTg nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải do đã có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1036-QĐ/UBKTTW ngày 28/7/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quyết định 1035/QĐ-TTg nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 (từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2020), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 (từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2014) đối với ông Nguyễn Đình Xứng do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 943-QĐNS/TW ngày 31/7/2023 của Ban Bí thư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Giao thông và nguyên Chủ tịch Thanh Hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO