Thông tin trên bằng lái xe có cần giống trên CMND không?

PV (theo VGP) 02/12/2019 14:00

Bà Huỳnh Thị Diễm Quỳnh (Quảng Ninh) hỏi: Địa chỉ cư trú trên giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân không đồng nhất thì có vi phạm không? Có cần phải đổi giấy phép lái xe không và nếu cần thì đổi như thế nào?

Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Nội dung “nơi cư trú” được quy định tại các Phụ lục 7. Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe, Phụ lục 17. Mẫu giấy phép lái xe và Phụ lục 19. Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Cá nhân có nhu cầu được cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe cần kê khai chính xác nơi cư trú, để đảm bảo thông tin giữa cơ quan có thẩm quyền và công dân, đáp ứng yêu cầu quản lý giấy phép lái xe cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của công dân.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 57/2013/TT-BCA ngày 13/11/2013 của Bộ Công an quy định về mẫu chứng minh nhân dân, thì nội dung trên mẫu giấy phép lái xe là “Nơi thường trú”.

Vì vậy, trường hợp cá nhân có địa chỉ “Nơi cư trú” và “Nơi thường trú” khác nhau, thì địa chỉ nơi cư trú trên giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân không đồng nhất, là đúng theo các quy định hiện hành.

Trường hợp cá nhân có địa chỉ “Nơi cư trú” và “Nơi thường trú” giống nhau: (1) Trường hợp giấy phép lái xe cấp cho công dân bị sai thông tin do lỗi của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị kiến nghị với Sở Giao thông vận tải nơi cấp giấy phép lái xe, để được xem xét cấp giấy phép lái xe mới phù hợp; (2) Trường hợp giấy phép lái xe cấp cho công dân bị sai thông tin do lỗi của người dân thực hiện thủ tục hành chính thì thực hiện đổi giấy phép lái xe theo thủ tục quy định tại Điều 38 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, để được cấp giấy phép lái xe mới phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thông tin trên bằng lái xe có cần giống trên CMND không?