Thừa Thiên - Huế: Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM

Nguyễn Quốc 29/11/2022 14:30

Ngày 29/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội nghị tập huấn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 cho cấp cơ sở và địa bàn dân cư.

Quang cảnh hội nghị.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng NTM, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác vận động, giám sát xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc lấy ý kiến về sự hài lòng của Nhân dân trong công tác xây dựng NTM là một bước quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao của từng địa phương.

Mặt trận các cấp cần phối hợp, triển khai tốt công tác lấy ý kiến, đảm bảo đúng quy định và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM