Chính trị

Tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 43

V.Thắng 05/04/2024 08:25

Ngày 4/4, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” họp phiên họp thứ ba cho ý kiến lần đầu với dự thảo Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết.

Qua làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành và 10 tỉnh, thành phố, các thành viên Đoàn giám sát nhấn mạnh, Nghị quyết số 43/2022/QH15 được ban hành trong bối cảnh đặc biệt, khi tình hình kinh tế - xã hội đất nước đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Thực tế triển khai trong 2 năm qua đã khẳng định, việc ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 là quyết sách đúng đắn, kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đều đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan quan tâm triển khai.

Bên cạnh đó, các chính sách được Quốc hội quyết nghị tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 có tính chiến lược trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, mang tính nhân văn, động viên tinh thần cho người dân, doanh nghiệp và bổ sung nguồn lực lớn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động khác để vực dậy cả cung và cầu của nền kinh tế, giúp kinh tế có những bước phục hồi và phát triển tích cực, được đông đảo nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân, các thành phần kinh tế đồng thuận hưởng ứng.

Tuy nhiên Đoàn giám sát cũng nhận thấy, một số chính sách khi được cụ thể hóa chưa bảo đảm bám sát quan điểm nguồn lực đưa ra có khả năng giải ngân, hấp thụ nhanh. Tại một số địa phương, việc thực hiện chính sách chậm do hướng dẫn thiếu cụ thể hoặc một số chính sách phải hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung dẫn đến khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện.

Để hoàn thiện hơn nữa dự thảo báo cáo và dự thảo nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát đề nghị, Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Tổ giúp việc hoàn thành một bước dự thảo báo cáo kết quả giám sát và dự thảo nghị quyết. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ trong hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 43