Tín nhiệm thấp nên từ chức

H.Vũ (thực hiện) 13/02/2023 07:59

Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thể hiện tính kịp thời trong lấy phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra trong năm nay. Theo ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, khi tín nhiệm thấp có nghĩa là uy tín không cao, năng lực hạn chế, cán bộ nên xin chuyển công tác khác hoặc chủ động xin nghỉ chứ không nên chờ hết nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Túc. Ảnh: Quang Vinh.

PV: Thưa ông, năm 2023 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Ngay sau Tết Nguyên đán, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 96. Ông đánh giá như thế nào về việc này?

Ông Nguyễn Túc: Việc ban hành Quy định 96 ở thời điểm hiện nay là vô cùng kịp thời. So với Quy định 262 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về việc lấy phiếu tín nhiệm với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thì Quy định 96 có nhiều điểm mới. Quy định 262 quy định, phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Còn Quy định 96 quy định, việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ. Nghĩa là không còn là “kênh thông tin tham khảo” nữa mà đã là “kênh quan trọng” trong đánh giá và sử dụng cán bộ.

Đối với những người có tín nhiệm thấp, nếu trên 50% nhưng dưới 2/3 thì cho từ chức, đưa ra khỏi quy hoạch, hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm; còn trên 2/3 thì miễn nhiệm luôn không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Như thế để cán bộ thấy rằng, tín nhiệm thấp có nghĩa là uy tín của mình không còn, năng lực hạn chế thì nên xin chuyển công tác khác hoặc chủ động xin nghỉ chức vụ chứ không nên chờ hết nhiệm kỳ.

Quy định 96 đã khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Tôi đánh giá Quy định 96 thể hiện tính triệt để trong đánh giá cán bộ, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ làm việc thực sự chứ không phải ngồi để “chiếm chỗ” trong khi công việc không trôi, không chạy. Qua đó giúp cán bộ năng động sáng tạo, làm việc liên tục, chứ không phải giữ ghế.

Tuy nhiên trong lấy phiếu tín nhiệm làm sao để bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Bởi thực tế người dám đổi mới chưa chắc đã nhận được sự đồng tình và có khi phiếu lại thấp, thưa ông?

- Hiện có tình trạng cán bộ đảng viên ở một số nơi “dĩ hòa vi quý”, “nịnh bợ”. Còn những người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá có khi lại yếu thế. Chuyện này đã từng xảy ra. Do đó Quy định 96 phát huy tốt tác dụng khi nội bộ Đảng nơi đó trong sạch, vững mạnh, mọi đảng viên phải vì lợi ích chung, khách quan vô tư. Cho nên trong lấy phiếu tín nhiệm điều quan trọng nhất là phải đánh giá cán bộ khách quan, vô tư, công tâm. Tập thể cấp ủy và mỗi đảng viên phải mạnh và dám đấu tranh, tự phê bình và phê bình.

Theo ông làm sao để Quy định 96 triển khai tốt trong thực tế, vừa đánh giá đúng cũng như bảo vệ được cán bộ tốt?

- Trong báo cáo Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá việc đánh giá cán bộ hiện nay tại một số nơi còn chưa thực sự khách quan, thực chất. Có chi bộ, 90-95% đảng viên được đánh giá là tốt nhưng hoạt động ở đó không đúng như đánh giá. Vì thế việc lấy phiếu tín nhiệm là biện pháp để cán bộ phải biết rèn luyện mình.

Tuy nhiên lấy phiếu tín nhiệm cũng chỉ là một kênh. Kênh quan trọng nhất theo tôi là lấy phiếu tín nhiệm của người dân đối với cán bộ ở địa bàn dân cư. Bởi khu dân cư là nơi không bị áp lực, có nhiều cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên sinh sống. Đây là những người nhận xét rất khách quan, không bị chi phối.

Tôi cho rằng bên cạnh việc lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, tại nơi công tác, thì lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú của người dân đối với cán bộ là yếu tố để đánh giá chính xác hơn đối với cán bộ. Bởi đạo đức, lối sống phong cách làm việc và sinh hoạt hàng ngày nhiều khi thể hiện nhiều hơn ở khu dân cư. Người dân tại đây sẽ đánh giá khách quan và không phải “nịnh” hay “lệ thuộc” gì cả.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tín nhiệm thấp nên từ chức