Tổng kết Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2022

Tiến Đạt 15/12/2022 13:10

Ngày 15/12, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế gồm 9 thành viên: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Hội Nghề cá Việt Nam; Hội Làm vườn Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam; Hội Làng nghề Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đã hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động; thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, phong trào thi đua theo chuyên đề với sự đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức với các hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

Tiêu biểu, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã tổ chức và triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, phối hợp xây dựng các đề án “Bảo tồn, phát triển nghề truyền thống đến năm 2030”, “Phát triển hoa cảnh, cây cảnh đến năm 2030”,... Hội Làm vườn Việt Nam đã xây dựng và phát động phong trào thi đua trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, hợp tác, năng động để phát triển kinh tế VAC hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng nền công nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân hạnh phúc”.

Cùng với đó, các đơn vị trong Cụm đã tích cực phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực chuyên ngành của các đơn vị thành viên.

Ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, để phát huy những kết quả đạt được trong năm tới, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế cần tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hướng dẫn thi đua, khen thưởng của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đồng thời tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm thi đua nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp thúc đẩy các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị theo hướng ổn định, tinh gọn, thống nhất, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và hoạt động sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.

Nhân dịp này, Hội nghị đã nhất trí và suy tôn Hội Làm vườn Việt Nam làm Cụm trưởng Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng kết Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2022