TP.Hồ Chí Minh: Không giới thiệu những người được cử tri tín nhiệm thấp ra ứng cử

Quốc Định 17/04/2021 19:31

Ngày 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, đến nay việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và công tác hiệp thương ở các quận, huyện; thành phố Thủ Đức diễn đã ra thành công. Và hội nghị hiệp thương lần 3 ở TP HCM hôm nay diễn ra khá thuận lợi, đa số các ứng cử viên đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Trong quá trình gắn kết với khu phố, tổ dân phố và địa bàn khu dân cư các ứng cử viên cũng tạo được uy tín giúp cho hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú khá thuận lợi. Công tác giám sát lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và lập danh sách cử tri trong tổ chức bầu cử ở địa phương được tuyên truyền sâu rộng và tổ chức chặt chẽ để đạt hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn, người ứng cử và lãnh đạo đơn vị cơ quan người ứng cử đều được tham dự lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Và tại hội nghị cử tri, người ứng cử và đại diện lãnh đạo cũng tham gia phát biểu, thông tin và giải thích vấn đề cử tri nêu ý kiến. “Đây là việc rất công khai, dân chủ và minh bạch. Điểm mới của kỳ này theo Nghị quyết của Quốc hội tại hội nghị cử tri nơi cư trú nếu người ứng cử không đạt tỷ lệ hơn 50% cử tri tín nhiệm, tại hội nghị hiệp thương lần 3, hệ thống Mặt trận sẽ không giới thiệu”- ông Ngô Thanh Sơn khẳng định.

Các đại biểu tại hội nghị hiệp thương bỏ phiếu kín lựa chọn người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã trình hội nghị hiệp thương lần 3 danh sách 39 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 3 người tự ứng cử, để chọn ra 38 người. Trong số 39 người trên, những người có tỉ lệ tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú trên 50%.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Thành Trung cho biết, từ 38 người được chọn ra từ hội nghị hiệp thương lần 3, cộng với 13 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, tổng cộng TP HCM có 51 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội, đảm bảo số dư theo quy định.

Sau khi thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín, hội nghị hiệp thương lần 3 đã chọn ra 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 2 người tự ứng cử.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Trung, từ hội nghị hiệp thương lần 2 đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X là 172 người, trong đó có 13 tự ứng cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhận được 3 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND khóa X (đều là người tự ứng cử). Như vậy, đến thời điểm tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X được tổ chức lấy ý kiến là 169 người, trong đó có 10 tự ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 169 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X vào ngày 12-4. Kết quả có 161/169 người ứng cử, đạt tỉ lệ tín nhiệm trên 50% và 8 người ứng cử, đạt tỉ lệ tín nhiệm dưới 50%.

Theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 8 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%. Trước hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố tiếp nhận 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X do yêu cầu công tác chuyên môn. Do đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố trình lên hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, giới thiệu danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X gồm 159 người, trong đó có 2 người tự ứng cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách 159 ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Ngô Thanh Sơn cũng cho biết thêm, thời gian tới, hệ thống Mặt trận tổ chức các hoạt động giám sát theo các nội dung yêu cầu của luật định, tiếp tục giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, giám sát việc chuẩn bị giới thiệu niêm yết danh sách của các ứng cử viên sau hiệp thương lần 3. Đồng thời, tập trung giám sát việc trả lời các khiếu nại của các cơ quan chức năng mà chúng tôi đã chuyển thư đến. Sau đó, giám sát các hội nghị tiếp xúc cử tri để giới thiệu tiểu sử của ứng cử viên và giới thiệu chương trình hành động của ứng cử viên. “Như vậy, đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ có ít nhất 10 cuộc tiếp xúc cử tri. Ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM có ít nhất 5 cuộc tiếp xúc cử tri. Ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố Thủ Đức, 5 huyện và các xã, thị trấn có ít nhất 3 cuộc tiếp xúc cử tri”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP.Hồ Chí Minh: Không giới thiệu những người được cử tri tín nhiệm thấp ra ứng cử