Giáo dục

Trường Đại học Luật Hà Nội lên tiếng về việc cấp bằng tiến sĩ cho Thượng toạ Thích Chân Quang

Nguyễn Hoài 25/06/2024 18:01

Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định, việc đào tạo và công nhận trình độ tiến sĩ cho ông Vương Tuấn Việt (Thượng toạ Thích Chân Quang) đã thực hiện đúng, tuân thủ Quy chế đào tạo tiến sĩ theo quy định.

Những ngày qua, báo chí đã có thông tin phản ánh quá trình đào tạo và cấp bằng tiến sĩ Luật cho học viên Vương Tấn Việt (Thượng toạ Thích Chân Quang).

Về vấn đề này, chiều 25/6, đại diện của Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, ông Vương Tấn Việt, năm 1959, trước khi dự tuyển Nghiên cứu sinh, tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng Anh năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ (nay là Trường Đại học Hà Nội).

luat.jpg

Năm 2017, học viên trúng tuyển Văn bằng 2 Khoá 1 trình độ đại học Luật, hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội mở tại Trường Cao đẳng Bách Việt, TPHCM.

Tháng 1/2019, ông được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng Cử nhân ngành Luật Văn bằng thứ 2 – Vừa làm vừa học theo Quyết định số 140/QĐ-ĐHLHN ngày 15/01/2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội, xếp hạng tốt nghiệp loại Giỏi.

Tháng 11/2019, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển Nghiên cứu sinh khoá 25B (niên khoá 2019-2023) theo Quyết định 4567/QĐ-ĐHLHN ngày 26/11/2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ngày 26/12/2019, học viên được công nhận nghiên cứu sinh và tới ngày 9/12/2021, ông Việt bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ngày 17/3/2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng Tiến sĩ luật ngành luật Hiến pháp – Hành chính.

Liên quan đến quá trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, căn cứ trên Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (năm 2018); Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ngày 04/4/2017; Quyết định số 261/QĐ-ĐHLHN ngày 24/01/2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội quy định chi tiết về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; ngày 7/6/2019, nhà trường ra thông báo tuyển sinh số 2190/TBTS-ĐHLHN về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019.

Theo đó, “Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh phải đáp ứng các điều kiện sau: Có một trong các văn bằng sau đây: a) Bằng thạc sĩ Luật học đúng ngành hoặc khác ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh có bằng thạc sĩ Luật học khác ngành đăng ký dự tuyển thì sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ của ngành đào tạo tiến sĩ đã trúng tuyển. b) Bằng cử nhân Luật hệ chính quy loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước (được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo).

Ngày 30/9/2019, Trường có thêm thông báo số 3679/TB-ĐHLHN về việc đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh trong Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019 để phù hợp với Quyết định số 261/QĐ-ĐHLHN.

Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định, áp dụng với trường hợp của ông Vương Tấn Việt là đủ điều kiện được dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Cũng theo Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Vương Tấn Việt có đủ điều kiện để học thẳng lên tiến sĩ, cụ thể: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật, loại Giỏi; là tác giả 1 báo cáo khoa học in trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện năm 2017; có năng lực ngoại ngữ: Bằng tốt nghiệp Đại học, ngành tiếng Anh (quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 và Điều 6 Quyết định 261/QĐ-ĐHLHN).

Trường Đại học Luật Hà Nội cũng cho biết, từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2021, nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Năm 2020 đến năm 2021, nghiên cứu sinh đã hoàn thành 7 học phần của chương trình đào tạo tiến sĩ.

Đồng thời, ông Vương Tấn Việt đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ; công bố 2 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện; được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn…

Như thông tin ở trên, Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định, tổng thời gian đào tạo của ông Vương Tấn Việt kể từ khi được công nhận Nghiên cứu sinh (tháng 12/2019) đến khi có Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ (tháng 3/2022) là 2 năm 3 tháng, như vậy đáp ứng và tuân thủ Quy chế đào tạo tiến sĩ của Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo và Quyết định 261/QĐ-ĐHLHN của Trường Đại học Luật Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường Đại học Luật Hà Nội lên tiếng về việc cấp bằng tiến sĩ cho Thượng toạ Thích Chân Quang