Tuyên Quang: Triển khai Đề án 'Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội'

Đỗ Sang 05/07/2021 15:20

Sáng 5/7, tại Tuyên Quang, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội” theo hình thức trực tuyến tại 8 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng phát biểu quán triệt tại Hội nghị.

Quán triệt các nội dung cơ bản của Đề án, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng cho biết, Đề án đã đề ra 17 nội dung, nhiệm vụ và thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025 với một số chỉ tiêu cụ thể, như: phấn đấu đến năm 2025, duy trì tỷ lệ tập hợp, thu hút quần chúng tham gia vào các tổ chức - chính trị xã hội bình quân đạt trên 80%; hằng năm phấn đấu có trên 90% cán bộ, đoàn viên, hội viên được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mỗi năm MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; người đứng đầu và cán bộ chuyên trách MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đăng ký với cấp uỷ hoặc cấp uỷ giao ít nhất 1 việc làm mới, đột phá, thực hiện có hiệu quả; hằng năm mỗi cơ sở đoàn, xã, phường, thị trấn giúp đỡ ít nhất 1 hộ nghèo thoát nghèo; hằng quý Thường trực cấp uỷ cơ sở và Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tổ chức giao ban với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phấn đấu đến năm 2025, trên 80% chi đoàn, chi hội, Ban công tác Mặt trận ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức các hoạt động…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Trong đó, nhấn mạnh một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới, bao gồm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển tổ chức.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến góp ý nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hưng Vượng đề nghị, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội từ tỉnh đến cơ sở chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, góp phần sớm đưa Đề án vào thực tiễn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Lâm Bình.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên Quang: Triển khai Đề án 'Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO