Tuyên truyền sâu rộng để phòng, chống tảo hôn

Tấn Minh 03/10/2023 15:00

Bằng các hình thức phong phú, đa dạng, việc tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh An Giang đã được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú khác nhau. Qua đó, ý thức của người dân từng bước được nâng lên.

Theo Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang Chau Anne, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng DTTS, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” tỉnh An Giang giai đoạn II, năm 2021 – 2025. Theo đó, tỉnh An Giang đã triển khai Đề án này tại các huyện, thị có đông đồng bào DTTS sinh sống, có nguy cơ cao xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết cao. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung vào đối tượng là thanh niên, vị thành niên là người DTTS chưa kết hôn với nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau. Tiêu biểu như tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, thông qua pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, tranh cổ động, khẩu hiệu, sổ tay tuyên truyền, tài liệu cung cấp kiến thức... và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với văn hóa của đồng bào.

Ngoài ra, để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh An Giang cũng đã phối hợp với UBND huyện Tri Tôn, Phòng Dân tộc huyện Tri Tôn tổ chức 5 điểm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh DTTS Khmer trên địa bàn huyện. Được biết, đây là hoạt động nằm trong Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 9 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Tri Tôn năm 2023. Theo đó, học sinh DTTS Khmer của Trường THCS và THPT Cô Tô, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tri Tôn, Trường THCS các xã Núi Tô, Ô Lâm và An Tức đã được nghe một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Do đó, khi tổ chức tuyên truyền, các em học sinh được trang bị kiến thức về hôn nhân, gia đình; những điều được làm và không được làm. Trong khi đó, tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình cũng quy định về điều kiện kết hôn là nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên, việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện. Trong khuôn khổ buổi tuyên truyền, các em học sinh cũng được trang bị kiến thức về hậu quả của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng như được tìm hiểu một số quy định về Luật Trẻ em, Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em…

Để đảm bảo các Chương trình, kế hoạch về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được thực hiện xuyên suốt từ tỉnh xuống cơ sở, mới đây, tỉnh An Giang đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS, giai đoạn 2015 - 2025” đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Qua đi kiểm tra tại cơ sở, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang cho biết, hiện nay các địa phương đã tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Một số địa phương đưa các quy định về phòng, chống tảo hôn vào xây dựng hương ước, quy ước, bình xét gia đình văn hóa, góp phần ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Tiếc Hùng cũng yêu cầu UBND các địa phương tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ nhận thức của đồng bào DTTS, tránh tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phát huy vai trò các nhà sư, chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng DTTS là đồng bào Khmer để đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng cần tăng cường công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí và kiểm tra công tác thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định đời sống cho đồng bào DTTS Khmer…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên truyền sâu rộng để phòng, chống tảo hôn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO