Vì sao huyện Diễn Châu bị thu hồi hơn 4,2 tỷ đồng?

Điền Bắc 28/09/2022 06:32

Chỉ tính riêng năm 2021, tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra tại huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã lên tới hơn 5,5 tỷ đồng. Đó là những sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, sai phạm trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí, sai phạm trong nghiệm thu, thanh toán các công trình xây dựng. Riêng số tiền bị thu hồi lên tới 4,2 tỷ đồng.

Việc thẩm tra, quyết toán chi phí xây dựng một số hạng mục không đúng khối lượng tại công trình cải tạo, sửa chữa nhà học 2 tầng trường THCS Diễn Lâm.

Sai phạm tại 107 công trình

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành Kết luận Thanh tra số 40/KL-TTR “Kết luận thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách tại huyện Diễn Châu”. Theo đó, sau khi tiến hành thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách tại huyện Diễn Châu niên độ tài chính năm 2021 và một số nội dung liên quan của Thanh tra tỉnh Nghệ An. Đoàn Thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện này. Cụ thể, tại huyện Diễn Châu, một số công trình, dự án đã hoàn thành và được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư nhưng chưa được ưu tiên vốn trả nợ. Hầu hết các công trình do UBND xã đề xuất và được Chủ tịch UBND huyện đồng ý về mặt chủ trương nhưng không xác định rõ, cụ thể cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, việc lập và thẩm định thiết kế dự toán một số công trình, dự án không chính xác; Nhà thầu thi công thiếu khối lượng, sai thiết kế; Giám sát kỹ thuật ký xác nhận không đúng khối lượng; chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán không đúng khối lượng thực tế thi công.

Công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành còn chậm, có 30 công trình, dự án được kiểm tra chậm thời gian phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định. Cá biệt một số công trình đã thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng trên 3 năm nhưng đến thời điểm kiểm tra chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư như: Công trình cải tạo, sửa chữa nhà học 2 tầng trường THCS Diễn Lâm; Công trình cải tạo, nâng cấp nhà học 2 tầng 12 phòng trường THCS Vạn Phong, điểm trường 1 xã Diễn Vạn… việc thẩm tra quyết toán chi phí xây dựng một số công trình không đúng khối lượng.

Đặc biệt, đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra 107 công trình do UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu làm chủ đầu tư, đã được nghiệm thu, bàn giao và sử dụng. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, 61 công trình đã được phê duyệt quyết vốn đầu tư hoàn thành với tổng giá trị xây lắp các công trình được thanh tra là 237,5 tỷ đồng, phát hiện sai phạm trong quyết toán chi phí xây dựng tại các công trình đã được phê duyệt quyết vốn đầu tư hoàn thành phải thu hồi về tài khoản tạm giữ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, 46 công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với tổng giá trị xây lắp các công trình, phát hiện sai phạm số tiền là hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, sai phạm do nghiệm thu không đúng chi phí xây dựng so với thực tế thi công tại các công trình chưa được phê duyệt quyết toán, đề nghị giảm giá trị quyết toán số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng; sai phạm do không thực hiện thủ tục xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại công trình được kiểm tra (phát hiện qua công tác thanh tra đối chiếu thuế, đã ban hành quyết định thu hồi) số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Không những vậy, trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị trực thuộc và UBND xã, Đoàn Thanh tra còn phát hiện: Việc Ban Quản lý dự án đầu tư cơ bản huyện Diễn Châu lập báo cáo quyết toán và đề nghị UBND huyện Diễn Châu phê duyệt quyết toán chi phí quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư bao gồm 10% thuế GTGT là không đúng chế độ kế toán quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính với số tiền 373.388.474 đồng (trong đó giá trị sai phạm đã được quyết toán: 220.419.545 đồng; giá trị chưa phê duyệt quyết toán: 152.968.929 đồng).

Rủi ro nợ đọng trong đầu tư xây dựng

Cũng tại kết luận Thanh tra số 40, Đoàn Thanh tra nêu rõ, việc thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình chưa tính đến khả năng cân đối vốn cho các công trình làm phát sinh rủi ro nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Cụ thể, như UBND xã Diễn Quảng, qua kiểm tra thu trên địa bàn chủ yếu từ nguồn tiền sử dụng đất, các nguồn khác chiếm tỷ lệ thấp, dẫn đến nguồn thu ngân sách xã thiếu tính bền vững. Một số khoản chi thanh toán, hỗ trợ cá nhân, không có danh sách ký nhận tiền, thủ tục thanh toán một số khoản chi mua hàng hóa không ghi, ký nhận người mua hàng, hóa đơn không ghi ngày, tháng…

Bên cạnh đó, công tác kê khai và thu, nộp thuế, phí, lệ phí cũng còn nhiều bất cập. Qua thanh tra, đối chiếu việc kê khai nộp thuế tại 4 đơn vị trên địa bàn huyện Diễn Châu kê khai nộp thuế tại khu vực Bắc Nghệ II, phát hiện sai phạm về kê khai, nộp thuế và kiến nghị truy thu với số tiền 2.617.309.000 đồng.

Trong khi đó, các phòng như Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa thực hiện theo dõi và thu nộp đầy đủ phí thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định với tổng số tiền là 38.489.000 đồng.

Theo kết luận Thanh tra, tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là hơn 5,5 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 4,2 tỷ đồng để tạm giữ chờ xử lý. Kết luận Thanh tra cũng nêu rõ, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu, các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn.

Để rõ hơn, chúng tôi liên hệ với ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu về những sai phạm được nêu trong Kết luận Thanh tra số 40, ông Luyện cho biết, những yêu cầu của Đoàn thanh tra như trong kết luận đã được UBND huyện thực hiện, tuy nhiên khi chúng tôi hỏi chi tiết, cụ thể trong việc thực hiện kết luận thì ông Luyện không trả lời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sao huyện Diễn Châu bị thu hồi hơn 4,2 tỷ đồng?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO