Mặt trận

Xóa đói giảm nghèo hài hòa với bảo vệ môi trường

Trung Quân 03/06/2024 14:29

Thời gian qua, MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân, từ đó xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hài hòa với việc triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường .

bai-chinh.jpg
Huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) phát triển các mô hình trồng cây ăn quả. Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Theo ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đoàn kết các dân tộc, tôn giáo; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền, vận động thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, các cuộc thi, đối thoại tiếp xúc của cán bộ MTTQ với đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Đồng thời tăng cường đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền.

Hiện nay, MTTQ tỉnh Lạng Sơn và 100% MTTQ cấp huyện, cấp xã đã thiết lập Trang cộng đồng (fanpage Facebook), đồng thời liên kết với UBTƯ MTTQ Việt Nam để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của MTTQ các cấp, qua đó tăng cường các hình thức nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổng hợp đề xuất, kiến nghị với cấp ủy và chính quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Tại xã Quan Sơn (huyện Chi Lăng), MTTQ xã đã đẩy mạnh phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, việc tập trung chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá đã được nhân dân hưởng ứng và thực hiện. Những năm qua, MTTQ xã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đã mở 4 lớp học nghề nông thôn, tổ chức nhiều Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng cây ăn quả các loại cho nông dân tham dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quan Sơn Nông Văn Hiện cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân trong xã đã tích cực hưởng ứng, gieo trồng các loại cây trồng và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như, bưởi diễn, nhãn... Công tác khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật được quan tâm thực hiện, qua đó góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo hàng năm của địa phương.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Chiến, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, huy động nguồn lực giúp nhau phát triển kinh tế, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, các điểm thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh...

Trong đó, MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình điểm về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân cư để nhân dân biết cách xây dựng kỹ năng tự ứng phó, giúp nhau giải quyết những rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn, khắc phục những phong tục, tập quán sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ra những tác nhân làm gia tăng biến đổi khí hậu như các hoạt động phá rừng, sử dụng chất cấm, chất kích thích và chất bảo vệ thực vật không đúng quy định trong chăn nuôi, sản xuất.

“Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình như khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và BVMT, khu dân cư BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp tiếp tục được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả thiết thực” - ông Chiến cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xóa đói giảm nghèo hài hòa với bảo vệ môi trường