Yên Bái: Phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm trên 5%

Lan Hương 14/09/2023 15:53

Nhờ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ( DTTS) và miền núi nên tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Yên Bái giảm bình quân 7,66%, vượt 2,66% mục tiêu Trung ương giao.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm bình quân 7,66% (so với mục tiêu Trung ương giao vượt 2,66%), trong đó huyện Mù Cang Chải giảm 8,51%, huyện Trạm Tấu giảm 6,95%. Đến nay, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được trải nhựa hoặc bê tông đạt 100%, đạt mục tiêu chương trình. Số xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 13/28 xã, đạt 46,42% so với mục Trung ương giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTG ngày 28/5/2022 là 28 xã, đạt 44,07% so với mục tiêu Chương trình 50% của 59 xã.

Số thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 18/27 thôn (thuộc xã khu vực I, II), đạt 66,67% so với mục tiêu Trung ương giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 27 thôn, đạt 32,73 % so với mục tiêu Chương trình 50% của 55 thôn…. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Yên Bái phấn đấu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm trên 5%, trong đó huyện Mù Cang Chải giảm trên 7,5%, huyện Trạm Tấu giảm trên 6,5%.

Đặc biệt sẽ hỗ trợ cho gần 830 hộ đồng bào DTTS nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không có nhà hoặc có nhà ở bị dột nát, hư hỏng; phấn đấu hoàn thành 4 xã đặc biệt khó khăn (Theo quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đạt chuẩn nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yên Bái: Phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm trên 5%

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO