10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Khen thưởng 125 chi bộ tiêu biểu

Hoài Vũ

Đó là thông tin được ông Vũ Đức Nam- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin tại buổi họp báo tuyên truyền về Lễ tuyên dương chi bộ tiêu biểu và Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2017) diễn ra ngày 22/3, tại Hà Nội. Theo đó Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ được tổ chức vào ngày 9/4 tại Hà Nội.

Ông Nam cho biết, ngày 11/4/2017, đánh dấu tròn 10 năm tái lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, viết tiếp chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong gần 70 năm qua.

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên.

Có những đóng góp trực tiếp, tích cực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, đồng thời, trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phát triển kinh tế - xã hội đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng các cơ quan, đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo ông Nam, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, vai trò hạt nhân chính trị của cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được khẳng định. Công tác tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới theo hướng sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở, nhất là ở chi bộ đảng; công tác xây dựng chi bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ được đẩy mạnh và có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

“Đó chính là trọng tâm xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong thời gian vừa qua”-ông Nam nhấn mạnh.

Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối, từ 5.469 chi bộ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã chọn ra 125 chi bộ tiêu biểu được khen thưởng. Đáng chú ý, chi bộ Ban Phong trào; và Chi bộ Ban Tuyên giáo, Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được vinh dự lựa chọn là chi bộ tiêu biểu.

Ngoài ra Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng chọn ra 53 tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu được giới thiệu trong Sách “Tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2007-2017”, trong đó Chi bộ Ban Tuyên giáo, Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp tục được lựa chọn đưa vào Sách với thành tích được Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 5 năm (2010-2014); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  giai đoạn 2009-2014; Cờ đơn vị xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2014; Giấy khen của Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam các năm: 2012, 2013, 2014, 2015; và Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2012 và năm 2015; của UB TƯMTTQ Việt Nam các năm 2012, 2015, 2016, 5 năm (2010-2015), 2016.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất