Học và làm

Trong xu thế phát triển, thực tế, quan niệm “học để làm quan” xưa nay, đã buộc phải thay đổi. Không ít những kỹ sư, thạc sĩ về với đồng quê lập nghiệp, tìm cơ ...

Lúng túng nhận diện thị trường tranh Việt

Xây dựng một thị trường mỹ thuật từ lâu đã trở thành đòi hỏi bức thiết để phát triển nền mỹ thuật quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập, giao lưu văn ...