Chung tay thành tựu

“Đó là một cuộc thắng lợi xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử nước ta” - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đánh giá như vậy về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. ...

Quên mình giữ Nước

Trong những ngày tháng gian nan kháng chiến chống thực dân Pháp, nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết: “Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!” Lịch sử ...

Tình yêu dù đến muộn…

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục đang trên giường bệnh. Khác với hình dung, trông ông đỏ đắn, hồng hào hơn hẳn so với những lần tôi gặp. Có lẽ những ngày nằm viện lại ...