Gạo Việt nỗ lực tìm thương hiệu

Hơn 2 thập kỷ bước chân ra thị trường thế giới, gạo Việt đã có tên trong danh sách các nước đứng đầu về sản lượng gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, cho đến nay, hạt ...