Khó khả thi

Vừa mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 6351/BCT-VP (ngày 25-6) trong đó nêu rõ, cán bộ công chức ngành Công thương không được sử dụng thuốc lá ...