21 tổ chức tín dụng sạch nợ tại VAMC

H.Hương

Đã có 21 tổ chức tín dụng thanh toán hết trái phiếu đặc biệt tại Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Để thực hiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017 - 2020 và hướng tới năm 2022, những năm qua các tổ chức tín dụng và VAMC phối hợp chặt chẽ và tích cực triển khai hoạt động mua bán nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt. Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý những khoản nợ này, góp phần lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

Lũy kế từ khi thành lập đến hết ngày 31/12/2020, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt đạt trên 374 nghìn tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng với giá mua nợ là 342 nghìn tỷ đồng. Hoạt động mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt tập trung phần lớn ở những năm VAMC mới thành lập nên thời gian gần đây doanh số mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC có xu hướng giảm dần. Chẳng hạn như năm 2020 chỉ tiêu kế hoạch mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt tối đa là 15 nghìn tỷ đồng và VAMC đã thực hiện được 14,7 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC cũng đẩy mạnh việc xử lý các khoản nợ đã mua thông qua các biện pháp phối hợp với tổ chức tín dụng cơ cấu nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng đối với các khách hàng có triển vọng vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả, lũy kế từ khi thành lập đến ngày 31/12/2020, VAMC đã phối hợp cùng các tổ chức tín dụng xử lý trên 290 nghìn tỷ đồng đồng nợ xấu, thu hồi nợ của VAMC đạt gần 167 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017), kết quả thu hồi nợ của VAMC chiếm 63% tổng số thu hồi nợ lũy kế từ khi thành lập đến ngày 31/12/2020. Trong đó, năm 2020, VAMC đã xử lý, phối hợp với tổ chức tín dụng xử lý trên 46 nghìn tỷ đồng, thu hồi nợ từ trái phiếu đặc biệt trên 14 nghìn tỷ đồng. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Cảng Cát Lái đang quá tải

Cảng Cát Lái đang quá tải

Bên cạnh những tín hiệu vui này thì nhiều ý kiến quan ngại hạ tầng logistic không đáp ứng nhu cầu. Cụ thể là tình trạng ùn tắc tại cảng Cát Lái (TP HCM).

Tin nóng

Xem nhiều nhất