33 triệu USD xử lý bom mìn tại 3 tỉnh

Lan Hương

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Bộ Quốc phòng cho biết, dự án “Việt Nam - Hàn Quốc chung tay xây dựng Khu dân cư hòa bình và phát triển” tới đây sẽ được triển khai tại ba tỉnh Bình Định, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi.

Tại hội nghị trực tuyến với đại diện ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định và Quảng Ngãi về kế hoạch xây dựng văn kiện dự án “Việt Nam- Hàn Quốc chung tay xây dựng khu dân cư hòa bình và phát triển” hmới đây, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Tổng giám đốc VNMAC cho biết, tổng vốn của dự án là 33 triệu USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc 25 triệu USD, vốn đối ứng của VNMAC là 8 triệu USD. Dự án dự kiến thực hiện 60 tháng (từ 2022 đến 2026) tại Bình Định, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi.

Dự án được thực hiện trên cơ sở kết quả thực hiện Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam. Trong đó, chủ yếu là triển khai các hoạt động: Khảo sát, rà phá đất đai bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho nhân dân các địa phương thực hiện dự án; hỗ trợ nạn nhân bom mìn và người khuyết tật tại địa phương; giáo dục nguy cơ bom mìn và thảm họa thiên nhiên; tạo sinh kế an toàn và bền vững, nhất là đối với nhóm nạn nhân bom mìn.

Dự kiến VNMAC và UBND 3 tỉnh tham gia dự án sẽ phối hợp hoàn thiện văn kiện dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 2021.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Sớm đánh giá hiệu quả học trực tuyến

Sớm đánh giá hiệu quả học trực tuyến

Ngành giáo dục cần sớm đánh giá hiệu quả của dạy học trực tuyến để nhìn nhận đầy đủ tác động của dịch Covid-19, qua đó chủ động xây dựng chiến lược ứng phó tổng thể lâu dài.

Xem nhiều nhất