4 kênh để lấy ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng XIII

H.Vũ

PGS.TS Phạm Văn Linh cho rằng, văn kiện Đại hội đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ của nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong văn kiện Đại hội lần này. 

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 30/10, tại Hội nghị tập huấn phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, văn kiện Đại hội đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ của nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong văn kiện Đại hội lần này. 

Thông tin về các nội dung cốt lõi của Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Linh cho biết: Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII gồm 15 mục lớn với 15 vấn đề lớn. Cấu trúc này giúp trình bày một cách logic, thể hiện các tính kế thừa giữa các phần với nhau. Đây là những vấn đề lớn, có tính trọng tâm và bao quát.

Trong Báo cáo Chính trị đã đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, diện mạo đất nước. Đặc biệt phần tổng kết đánh giá này, đánh giá một cách khách quan, có tầm bao quát của đất nước. Trước hết là tình hình đất nước sau 5 năm qua và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm, từ 2016-2019 nước ta đạt tăng trưởng 6,8%. Quy mô nền kinh tế so với năm 2015 tăng 1,4 lần. Thu nhập bình quân GDP/người tăng, chỉ số lạm phát được kiểm soát.

Theo ông Linh, tổng quát lại trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng, hiện có 4 kênh để lấy ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng XIII gồm: Ý kiến từ các Đảng bộ; ý kiến nhân dân;  ý kiến các trí thức, nhà khoa học, báo chí; ý kiến thông qua người dân phản ánh với báo chí, góp ý tại các chi bộ. Trong tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII phải cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy ý chí tự lực tự cường của dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ được các phong trào thi đua yêu nước…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử

Giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ yêu cầu, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, thực sự xứng đáng vào bộ máy của Quốc hội và ...

Xem nhiều nhất