6 tháng cuối năm: Tập trung thanh tra công tác giảm nghèo

L.H.

Đây là một trong nội dung đáng chú ý tại Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 và công văn số 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020 vừa được Bộ LĐTBXH ban hành.

Theo đó, ngành LĐTBXH sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để triển khai công tác thanh tra giảm nghèo có hiệu quả, Bộ LĐTBXH giao Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện, trừ 6 huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ LĐTBXH trực tiếp thực hiện.

Theo công văn, 6 tháng cuối năm sẽ dừng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản suất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid -19.

Bộ cũng chỉ đạo việc tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại các công trình xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 553/CĐ-TTg ngày 14/5/2020.Đồng thời, thanh tra Bộ cần phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức có liên quan thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa tri ân ngày Tết

Văn hóa tri ân ngày Tết

Món quà Tết giống như một những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới dành tặng cho những người mình trân quý.

Xem nhiều nhất