: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Agribank Thanh Hóa phát triển ấn tượng

Sau 28 năm xây dựng, trưởng thành đến nay Agribank Thanh Hóa đã trở thành một trong những đơn vị có quy mô hoạt động lớn nhất hệ thống Agribank và là chi nhánh NHTM lớn nhất trên địa bàn với hơn 1.000 cán bộ. Mạng lưới hoạt động gồm 66 chi nhánh, phòng giao dịch và 49 máy ATM, 180 máy POS, phục vụ hàng triệu khách hàng trong và ngoài tỉnh.