An Giang: Chi hỗ trợ cho hơn 92.000 người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Thành Nhân

Tính đến ngày 8/10, An Giang đã trao hỗ trợ cho hơn 92.000 người với tổng số tiền hơn 72 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh An Giang, tính đến ngày 8/10, An Giang đã quyết định phê duyệt hỗ trợ  219.710 người, đã thực hiện hỗ trợ 92.349 người.

Cụ thể, các nhóm chính sách 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 đã được tỉnh khẩn trương triển khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người lao động.

Nhóm 7 về chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em, người lao động đang mang thai, đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế, trẻ em bị nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế, An Giang đã phê duyệt 24 người lao động và 356 trẻ em, đã thực hiện hỗ trợ 9 người lao động, 131 trẻ em, đạt tỷ lệ lần lượt là 38%, 37%.

Riêng đối với nhóm 8 về hỗ trợ tiền ăn đối với người phải thực hiện điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và người cách ly y tế (F1)), thời gian qua các cơ sở cách ly điều trị Covid-19 trên địa bàn không thu tiền ăn của F0, F1 nên đến nay chưa phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Địa phương đã cập nhật danh sách đối tượng cách ly tại địa bàn để báo cáo về Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đã chi cho địa phương.

Đối với người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác, thuộc nhóm 12, An Giang đã tiếp nhận 150.229 người lao động, đã phê duyệt 150.121 người, đã thực hiện trao hỗ trợ là 23.981 người với số tiền hơn 35,9 tỷ đồng, đạt 16%.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất