An Giang: Nâng cao vai trò Hội Khuyến học

Th.Anh

Ông Đặng Hoài Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang vừa cho biết: Với phương châm gắn kết công tác khuyến học với quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”…, trong năm 2021, Hội Khuyến học các cấp An Giang tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục phát triển hội viên, phát triển các loại hình tổ chức hội đều khắp các địa bàn, phát huy hiệu quả tất cả loại hình cơ sở; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên và nhân dân về hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, về xây dựng xã hội học tập…

Bên cạnh đó, chú trọng thành lập các chi hội khuyến học, ban khuyến học gắn với cơ sở thờ tự, trong các tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh nhân dân ở các cụm dân cư, các cơ quan, xí nghiệp. Tiếp tục xây dựng Hội khuyến học tại các trường Cao đẳng, Đại học…         

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất