An toàn cho trẻ em trên môi trường mạng

L.H.

Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đang được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Dự thảo nêu rõ quy tắc ứng xử cho trẻ em là: Tìm hiểu các biện pháp an toàn khi sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin (CNTT), mạng xã hội và khi sử dụng các dịch vụ trên mạng và chia sẻ với bạn bè một cách an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm. Cẩn thận khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, khi tìm kiếm các thông tin trên internet; không truy cập vào các đường dẫn, nội dung có nguồn gốc không rõ ràng, do người lạ gửi.

Theo dự thảo, quy tắc ứng xử cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ như sau: Tôn trọng quyền tự do cá nhân của trẻ trên không gian mạng, quan tâm chăm sóc, lắng nghe ý kiến của trẻ.

Luôn trau dồi, cập nhật các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Hướng dẫn con em mình các kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT, Internet, mạng xã hội an toàn; hướng dẫn trẻ em cách ứng xử trên không gian mạng an toàn, sáng tạo, lành mạnh và có trách nhiệm.

Chú ý quan tâm, kiểm tra, giám sát việc sử dụng Internet của trẻ, các nội dung trẻ tìm kiếm, ứng dụng trẻ sử dụng, mối quan hệ của trẻ trên không gian mạng, những thay đổi bất thường của trẻ để đảm bảo trẻ luôn được bảo vệ trên không gian mạng. Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp truyền thông và người sáng tạo nội dung trên không gian mạng xây dựng các nội dung truyền thông phù hợp các đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và tiêu chuẩn cộng đồng; luôn ưu tiên đặt lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và doanh nghiệp cung cấp nền tảng kiểm soát độ tuổi, tần suất sử dụng của trẻ em khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ; thiết lập các công cụ kỹ thuật để rà soát, chặn lọc và loại bỏ các nội dung độc hại đối với trẻ em; cung cấp và liên tục cải tiến các bộ lọc nội dung, cảnh báo, hạn chế tiếp cận thông tin phù hợp với từng độ tuổi.  

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất