[ẢNH] Bế mạc Hội nghị 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 17/1/2021, tại trụ ở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất