Áp dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật để xây dựng đất nước

Tiến Đạt

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam tổ chức diễn đàn khoa học “Vai trò, trách nhiệm của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong sự phát triển đất nước”.

Áp dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật để xây dựng đất nước

Quang cảnh diễn đàn.

Tham dự có TS Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam, TS Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam.

Diễn đàn khoa học “Vai trò, trách nhiệm của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong sự phát triển đất nước” tập trung thảo luận tất cả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, những đóng góp chủ yếu của Liên hiệp Hội đối với xã hội trong thời gian qua, qua đó khẳng định vị trí của Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị và trong xã hội Việt Nam, đồng thời đề xuất giải pháp, phương hướng cho những hoạt động sắp tới của Liên hiệp Hội.

Với tư cách là thành viên của MTTQ Việt Nam, trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đặc biệt chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Liên hiệp Hội Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động trí thức khoa học và công nghệ tham gia công tác phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; tham gia tích cực với MTTQ Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội và giám sát thi hành các luật liên quan.

Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, hầu hết các đề tài nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ trong Liên hiệp Hội Việt Nam đã được ứng dụng để phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của tầng lớp tri thức trong thực hiện các mục tiêu xây dựng đất nước, phát huy những thành tựu khoa học và kỹ thuật đã đạt được trong thời gian qua, có nhiều hơn các hoạt động, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

6 nền văn minh nhân loại lâu đời nhất

6 nền văn minh nhân loại lâu đời nhất

Những xã hội cổ đại phức tạp, bắt đầu từ Lưỡng Hà, đã hình thành nên những tiến bộ văn hóa và công nghệ, một số trong số đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Xem nhiều nhất