Ba Bể (Bắc Kạn): Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

X.Nguyên

Tính đến hết năm 2015, huyện Ba Bể chưa có xã nào đạt từ 10 tiêu chí NTM trở lên, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 6,93 tiêu chí/xã.

Sau 5 nỗ lực thực hiện với sự hỗ trợ về kinh phí của Nhà nước và xã hội hóa, cũng như công sức đóng góp của người dân, đến nay bình quân số tiêu chí đạt chuẩn tăng lên thành 10,9 tiêu chí/xã; có 2 xã đạt chuẩn NTM, nhưng sau sáp nhập xã Cao Trĩ vào xã Thượng Giáo, chỉ còn xã Hà Hiệu đạt chuẩn, thu nhập bình quân đạt gần 24,5 triệu đồng/người/năm.

Giai đoạn 2016- 2020, huyện Ba Bể được cấp trên giao hơn 160 tỉ đồng, huy động đóng góp của người dân hơn 31 tỉ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất.

Từ nguồn vốn đầu tư trên, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, giao thông, dân sinh được dầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Nhận thức của cán bộ và người dân về nông thôn mới đã có chuyển biến tích cực, xây dựng NTM trở thành phong trào mạnh mẽ ở tất cả các địa phương trên địa bàn huyện. Từ đó, tiến độ xây dựng NTM được đẩy nhanh. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phòng, chống cháy rừng mùa khô

Phòng, chống cháy rừng mùa khô

Hiện nay, diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng toàn tỉnh Kiên Giang trên 89.604 ha, chiếm 14,12% diện tích tự nhiên của tỉnh...

Xem nhiều nhất