Bắc Giang: Tăng từ 5-7 tiêu chí nông thôn mới

Hòa Linh

Sau gần 5 năm nỗ lực xây dựng NTM, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 4 huyện đạt từ 12,7 đến 15 tiêu chí/xã. Đó là, huyện Tân Yên đạt bình quân 15 tiêu chí/xã, Việt Yên 14,6 tiêu chí/xã, Yên Dũng 13,7 tiêu chí/xã, Lạng Giang 12,7 tiêu chí/xã, tăng từ 5 đến 7 tiêu chí.

Có được kết quả này là do những năm qua, ngoài nguồn vốn Trung ương và tỉnh phân bổ, các huyện còn hỗ trợ kinh phí, xi măng, lồng ghép vốn từ các chương trình và trích lại tiền đấu giá quyền sử dụng đất vượt thu cho xã. Ngoài ra, nhân dân các địa phương còn hiến đất, đóng góp ngày công để giảm chi phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất