Bắc Giang: Xã Cảnh Thụy tổ chức Đại hội điểm

B.G.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Dũng phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cảnh Thụy vừa tổ chức Đại hội điểm MTTQ xã Cảnh Thụy lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát địa bàn dân cư.   Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cảnh Thụy luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

MTTQ xã đã cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư “Năm xây, ba sạch”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2018, số hộ gia đình văn hóa của xã đạt gần 92%, số khu dân cư có quy ước, hương ươc được huyện phê duyệt đạt 100%, khu dân cư có nhà văn hóa đạt 100%, là một trong những xã về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Thu tiền cầu phao trái phép

Ninh Bình: Thu tiền cầu phao trái phép

Kể từ khi được bàn giao cây cầu phao về xã Gia Thịnh, chính quyền xã này lại giao cho một cá nhân quản lý, thu phí, khiến người dân bức xúc.
Thoát nghèo về tư tưởng

Thoát nghèo về tư tưởng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ về mặt tinh thần, khuyến khích, động viên, đào tạo nghề để người nghèo tự lực cánh sinh.

Xem nhiều nhất