Bắc Kạn: Cải thiện chỉ số quản trị hành chính công không ổn định

Nông Hường

Được sự hỗ trợ của Chương trình phát triển Liên hợp quốc ở Việt Nam, nhóm chuyên gia của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành nghiên cứu và phân tích cụ thể trục 6 nội dung chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn.

Kết quả cho thấy, có 3 nội dung được cải thiện so với năm 2015 là tham gia của người dân, kiểm soát tham nhũng và thủ tục hành chính công; trong khi đó nội dung công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và dịch vụ công chưa được cải thiện.

Nếu phân tích theo giai đoạn 2011 - 2016 thì điểm chỉ số của cả 6 nội dung PAPI của Bắc Kạn không ổn định, không có trục nội dung nào giữ được xu thế cải thiện liên tục, trong đó nội dung công khai, minh bạch và dịch vụ công cần quan tâm đặc biệt để nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Nguyên nhân khiến chỉ số PAPI của tỉnh còn thấp được nhóm chuyên gia chỉ ra là khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, hiểu biết và trách nhiệm của bộ phận cán bộ cấp huyện, xã về PAPI chưa cao…         

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất