Bắc Kạn: Vì sao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bị kỷ luật?

Hoàng Sa

Ông Mã Văn Thịnh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp Đường tỉnh 254 xảy ra việc không đúng, không đầy đủ, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

Bắc Kạn: Vì sao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bị kỷ luật?
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Theo Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bắc Kạn, với cương vị Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn - ông Mã Văn Thịnh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp Đường tỉnh 254 xảy ra việc không đúng, không đầy đủ, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng. Để cán bộ được ủy quyền làm trái quy định trong nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và trực tiếp ký Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán phần khối lượng công việc chưa hoàn thiện, chưa thực hiện nhiều hơn khối lượng thực tế thi công trị giá hơn 25,2 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư mở tại ngân hàng thương mại không đúng quy định; thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện nhiệm vụ thiết kế xây dựng bãi đổ thải, thanh toán chi phí đổ thải của dự án, gây ảnh hưởng đến môi trường và thanh toán chi phí đổ chất thải rắn xây dựng cho các nhà thầu không chính xác.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn, nguyên nhân do không làm tròn trách nhiệm của chủ đầu tư trong lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng; đơn vị được giao quản lý nhiều dự án, trong đó tiếp nhận các dự án chuyển chủ đầu tư từ các sở, ngành còn đang thực hiện, chưa hoàn thiện; năng lực tham mưu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế; đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh Ủy Bắc Kạn đã ban hành Quyết định kỷ luật ông Mã Văn Thịnh.
Ủy ban kiểm tra Tỉnh Ủy Bắc Kạn đã ban hành Quyết định kỷ luật ông Mã Văn Thịnh.

UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn nhận định: Ông Mã Văn Thịnh đã vi phạm một số nội dung tại Điều 1, Điều 10, Điều 11 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; vi phạm một số nội dung tại Điều 17, Điều 29 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Vi phạm trong thực hiện dự án có một số nội dung đã được khắc phục, một số nội dung đang được chỉ đạo khắc phục: Giá trị khối lượng nghiệm thu, thanh toán công việc chưa hoàn thiện, chưa thực hiện nhiều hơn khối lượng thực tế thi công trị giá hơn 25 tỷ đồng đã được các nhà thầu thi công bù; việc thanh toán khối lượng đổ thải theo thực tế đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện.

Đối chiếu quy định, ông Mã Văn Thịnh được áp dụng tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật tại Điều 4 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã quyết định thi hành kỷ luật ông Mã Văn Thịnh bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, ngày 16/6/2020, trong văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Kạn, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khẳng định: Hành vi xác nhận khống khối lượng công việc hoàn thành của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn với các nhà thầu trái quy định của pháp luật, dẫn đến Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã thanh toán 25.238.136.294 đồng cho khối lượng công việc hoàn thành được xác nhận khống theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn vào cuối năm.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay: Theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 (khoản 6, Điều 2): “Kỷ luật về đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật”. Trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn, chưa nói đến hành vi “trái quy định của pháp luật” thì việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Mã Văn Thịnh được coi là đương nhiên bởi vi phạm của ông Mã Văn Thịnh đã được đánh giá là “nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị sinh hoạt, công tác”. Điều đó cần được áp dụng theo khoản 1, Điều 5 Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ được ký- ban hành ngày 3/11/2021 (Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 2/10/2009) của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đã nêu rõ: Một trong những căn cứ xem xét việc miễn nhiệm chức vụ là: “Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao.”

Cũng theo Luật sư Hùng: Quy định xử lý kỷ luật đảng viên nêu rất rõ: “Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể”. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất