Bạc Liêu cần nâng cao trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn

Quốc Trung

Làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, phải công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập và nâng cao trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), sáng 26/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác PCTN năm 2020.

Tham dự buổi làm việc có ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn; thành viên Đoàn công tác và Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành liên quan tỉnh Bạc Liêu.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát PCTN tại địa phương

Trước đó, Tổ giúp việc Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã làm việc với một số cơ quan của Bạc Liêu như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh... 

Theo đó, tại buổi làm việc, ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn đã báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại tỉnh Bạc Liêu trong năm 2020. Báo cáo cho thấy, công tác PCTN được Tỉnh ủy Bạc Liêu quan tâm, chú trọng. Ý thức, nhận thức, trách nhiệm của đại đa số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCTN, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được nâng cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả.

Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá quyết liệt như công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt…

Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong công tác PCTN được thực hiện nghiêm túc, vừa tăng cường vị trí, vai trò của người đứng đầu, đồng thời giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

Cùng với đó, công tác PCTN thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả và kịp thời của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân, ngành nghề, của các cơ quan báo chí, truyền thông và của nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng…

Theo đó, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân đã trực tiếp giám sát hoặc tham gia kiểm tra, giám sát nhiều nội dung, ở nhiều cấp, nhiều nơi đã phát hiện, phản ánh các vi phạm, sai phạm đến cấp ủy, cơ quan chức năng để chấn chỉnh, khắc phục, uốn nắn và xử lý kịp thời. Mặt khác, thông qua sự tham gia tích cực này, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến về PCTN được nâng cao.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiếp tục được chú trọng; công tác kiểm tra, thanh tra đã phát hiện được một số vi phạm, sai phạm và đã chỉ đạo xử lý quyết liệt, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và pháp luật... Từ đó, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, nhất là các vụ “tham nhũng vặt” được nâng lên so với năm 2019.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Kiên quyết xử lý tham nhũng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được những thành tựu quan trọng. Từ đó kinh tế - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng được đảm bảo, đời sống của người dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng đồng bộ, nông thôn mới được quan tâm và tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm.

“Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố, nâng cao”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trong cả nước đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ nét thông qua việc tập trung chỉ đạo, phát hiện và xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ; cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và các giải pháp phòng ngừa được chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, tăng cường; vai trò của MTTQ, nhân dân và báo chí trong PCTN được phát huy tốt hơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, công tác PCTN luôn được Đảng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt, Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh, đấu tranh PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị.

Nhắc tới quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, vừa khẩn trương, vừa bài bản, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; sự tham gia của MTTQ thông qua chương trình hành động phòng, chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2018-2020 và phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba; sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí và nhân dân, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ, từ Đại hội XII của Đảng đến nay, nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, bất cứ cơ quan, đơn vị, cá nhân nào có sai phạm đều phải xử lý.

“Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nhận định, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, cản trợ sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trăn trở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tỉnh ủy Bạc Liêu cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý, sử dụng nhà đất công, chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, ngăn chặn tình trạng "tham nhũng vặt".

“Phải vừa kiên quyết xử lý tham nhũng, vừa kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn ngừa trong nội bộ quần chúng nhân dân nhằm hạn chế hiện tượng lãng phí; đồng thời tiếp tục thực hành tiết kiệm, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trong tỉnh phải cùng vào cuộc để đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, người dân trong tham gia PCTN, lãng phí.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề buổi làm việc.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề buổi làm việc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, công tác PCTN phải được tiến hành ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực và thực hiện đồng bộ các biện pháp. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng.

Đặc biệt, phải công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập và nâng cao trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn.

“Phải chọn lựa những cán bộ có trách nhiệm cao trong xử lý vụ việc tham nhũng để việc xử lý được công khai, minh bạch và rõ ràng. Cần sớm giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân nhất là những vụ việc khiếu kiện khéo dài”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Với tinh thần thống nhất, đoàn kết và ý chí quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng, toàn tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục

Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Giáo dục xác định sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần rút ngắn quá trình đổi mới, nâng ...

Xem nhiều nhất